maatwerk.

Jouw wensen zijn ons maatwerk.

Elke opdracht start met een verkennend gesprek en een lekker kopje koffie, waarbij de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever overlopen worden. Er volgt een grondige analyse van de context, het bouwprogramma, het bouwbudget, regelgeving … waarna een concept wordt bepaald waaraan het ontwerp telkens weer wordt afgetoetst.

Na goedkeuring van het ontwerp door de opdrachtgever, wordt het bouwdossier uitgewerkt volgens de stedenbouwkundige eisen van de desbetreffende instantie(s).

Volgens een vaste structuur, wordt de verdere uitwerking van het dossier reeds aangevat tijdens de vergunningsperiode. Aanbestedingsdossiers worden opgesteld, offertes worden geanalyseerd en aannemers worden volgens een strikte planning vastgelegd.

Doorheen het bouwproces wordt de opdrachtgever bijgestaan bij het maken van keuzes en beslissingen. De opvolging van de werken verloopt nauwgezet op voorafgaand vastgelegde momenten. Binnen Norma wordt er gestreefd om het bouwproces tot een minimum te beperken en zo te komen tot een geslaagd project op maat van de opdrachtgever.